Färger

Guldfiskar och slöjstjärtar finns i ett stort antal färger, men egentligen finns det bara tre pigment att ”måla” med, rött(orange), gult och svart. Därutöver finns också en blåaktig pärlemorhinna. Beroende på hur dessa komponenter blandas och hur djupt pigmenten sitter i skinnet på fisken blir effekten olika.

VILDFÄRGAD

Vildfärgad slöjstjärt
Vildfärgad slöjstjärt.
Bild: Jonas Axman

Här är fiskens alla färger blandade till en beigegrå färg, som fungerar utmärkt som kamouflage. Om den här fisken skulle färga ut och bli av med det svarta skulle den förmodligen bli milt gulorange.

RÖD

Rödorange oranda
Rödorange oranda. Färgen går att förstärka med rätt belysning.
Bild: Sofi Malmgren

Röd eller oftast rödorange färg bildas av en hög koncentration av rödorangea pigmentceller samtidigt som svart saknas. Färgens intensitet kan påverkas med foder men framförallt av solljus. Rödvita fiskar får ofta mer tryck i den röda färgen än helrödaorangea syskon. I akvarium kan intrycket av färgen förstärkas med hjälp av belysning innehållande mycket rött.

GUL

gul guldfisk
Gul guldfisk.
Bild: Mikael Norberg

Gul färg bildas av gula pigmentceller samtidigt som rött och svart saknas. Gula guldfiskar som säljs i zooaffärer har än så länge sitt ursprung i Israel. Andra former än vanlig guldfisk är sällsynt.

VIT

Vit slöjstjärt
Vit slöjstjärt.
Bild: Amanda Fjordell

Vita guldfiskar saknar röda, gula och delvis svarta pigment (ögats pupill är svart). Vita fiskar är inte per automatik albino, se Albino nedan.

SVART

black ranchu
Ung svart ranchu.
Bild: Amanda Fjordell

Svarta guldfiskar har av tradition ofta teleskopögon och kallas då black moor. Guldfiskyngel är från början vildgråbeigea men går med tiden igenom en kort skiftning till svart innan det svarta börjar försvinna med början på magen. Hos svarta fiskar har ”avsvärtningen” mer eller mindre avstannat så att fisken förblir svart. Svart färg är dock instabilt och inte så sällan börjar svarta fiskar förr eller senare tappa sin svarta färg.

OBS! På senare år har svarta ”guldfiskar” börjat säljas, dessa är med största sannolikhet koi-guldfiskkorsningar som kan bli omkring 50cm.

PANDA

Panda moor. Foto: Simone Andersson
Panda slöjstjärt.
Foto: Simone Andersson

Det är inte helt ovanligt att svarta fiskar plötsligt börjar skifta färg till rött, orange eller vitt. Det har till och med skapats en variant som ska göra precis det, med förhoppningen att avstanna så att säga på hälften, dessa kallas panda eller ofta panda moor. Det är inte ovanligt att pandor fortsätter tappa den svarta färgen för att tillslut bli enfärgat vit, röd eller orange.

BLÅ

blå slöjstjärt
Blå slöjstjärt. De bronsfärgade fläckarna över ryggen är rödorangea fläckar.
Bild: Amanda Fjordell

Det som kallas blå i guldfisksammanhang är väl egentligen mest silverblåaktigt. I stort kan blå fiskar sägas vara vildfärgade med en total avsaknad av rödaorangea pigment. Detta kombineras av en väl utvecklad blåaktig pärlemorhinna. Svarta pigment finns i normal utsträckning. Ofta förekommer bronsfärgade fläckar över ryggen, dessa består av orangea fläckar. Om all svart färg försvinner återstår en vit fisk, eventuellt med några orangea fläckar.

CHOKLAD

choklad oranda
Ung nyinköpt, lite mager chokladoranda.  
Bild: Amanda Fjordell

Detta är en brons-brunfärgad fisk. Grundorsaken till denna färg är att den normalt blåaktiga pärlemorhinnan är genomskinlig. Därtill finns en normal till ökad förekomst av svarta pigment, som i stort sett fullständigt täcks av mängder med röda pigment. Om all svart färg försvinner återstår en rödorange fisk. Områden eller fiskar utan röda färg blir milt gråskimrande, ibland kallat lavendel. Chokladyngel är från början gulaktigt blonda.

CALICO 

calico slöjstjärt
Calico-slöjstjärt.
Bild: Sofi Malmgren

En calicofärgad fisk är slumpmässigt spräcklig, prickig, fläckig, blaffad i orange, svart, vitt och blått. Den blåa färgen uppstår här när svart pigment ligger djupt i huden och täcks av till synes genomskinliga fjäll. Där det blå täcks av rödorange blir effekten närmast brunaktig. Variationen är fullständig, från nästan helröd med svarta prickar till vitrosa med enstaka röda fläckar. Rödvita calico utan svart pigment kallas ibland för sakura (körsbärblomma). En vanlig guldfisk som är calico kallas för shubunkin.

SAKURA

Sakura, japanska för körsbärsblomma, är benämningen på calicofiskar med enbart röd och vit färg.

KIRIN

Vid odling av calico blir en del fiskar helt matta och ljust rosa. Om dessa fiskar korsas med varandra, blir alla yngel också matta och rosa. Men bland alla dessa mattrosa fiskar finns det enstaka individer med lite pigment och kanske några till synes blanka fjäll. Om man urvalsodlar dessa över många generationer, så går det att få fram färgade och metalliska fiskar, som genetiskt är matta. Dessa fiskar blir flerfärgade och liknar calico, men har en annan lyster och kallas kirin. Förmodligen är det samma effekt som kallas midnight (shubukin). Korsas de med vanliga guldfiskar blir alla yngel calico. Kirin är än så länge ganska ovanligt.

ALBINO

Gul albinoguldfisk. Bild: Mikael Norberg 

Albino existerar hos guldfisk men anlaget är mycket ovanligt. Det är bara de svarta pigmentcellerna som försvinner. Alla andra färger utvecklas normalt. En albinoguldfisk kan alltså vara röd med röda pupillrer.