Hona eller hane?

Att med bestämdhet avgöra vad som är hane eller hona kan vara svårt.  Även om det är svårt och fisken ofta vet bäst själv, så finns det trots allt en del riktlinjer. Enklare blir det dessutom om fiskarna är kullsyskon i en genomodlad stam.

Alla guldfiskar och slöjstjärtar kräver för övrigt god skötsel för att över huvud taget utveckla kännetecken för könstillhörighet. Ungfiskar är ofta omöjliga att könsbestämma. De slöjstjärtar som säljs i butik är oftast både för små, och på grund av transporter och sparsam utfodring, undernärda för att könsbestämma. Det kan behövas nån månad i optimala förhållanden för att få igång dem.

HONA

Guldfiskhona
Guldfiskhona med utåtbuktande kroppssidor och synligt äggläggningsrör.
Bild: Lotta WesterStåhl

En hona blir könsmogen nånstans mellan fem månader och ett års ålder, beroende på arv och miljö.

Honor är generellt något tjockare än hanar av samma sort, främst i bakre delen av kroppen. Det är romsäckarna som tar plats. Sett uppifrån kan de också vara lite asymmetriska, på grund av att romsäckarna är olika stora, eller för att de trycks åt sidan av andra organ. Det luriga är att en del honor bildar mindre rom och därför inte alls är tjockare än hanar.

Honor har sällan lekutslag på gälar och fenor. Men de kan få mer prickar än hanar som får lite…

Om man matar honor ordentligt blir äggläggningsröret mer synligt. Det kan ses som en liten utbuktning bakom analfenan.

Honor blir oftare jagade, framför allt om det finns hanar i akvariet.

HANE

En hane blir könsmogen nånstans mellan fyra månader och ett års ålder, beroende på arv och miljö.

Hanar är oftare smalare än honor av samma sort. De är också mer symmetriskt byggda sett  uppifrån.

Lekutslag
Lekutslag på gällock. Även knottror i bröstfenans framkant kan anas.
Bild: Amanda Fjordell

När hanarna är på lekhumör får de flesta, men inte alla, lekvårtor/lekutslag på gällock, bröstfenor och ibland även kroppssidor.

Hanar får inte något äggläggningsrör bakom analfenan, så som honor. Istället är området snarare konkavt.

Hanarna är de som oftare jagar och driver andra fiskar, företrädesvis honor.

SAMMANFATTNING

Eftersom i stort sett alla könsbestämmande faktorer är överlappande kan det såklart var knepigt att vara helt säker. Iakttar man sina fiskar över tid ska det dock var möjligt att bli skapligt säker på sin sak.