Odling

Guldfiskar är ganska lättodlade, men kräver en del tanke och beslutsamhet. Här följer några hållpunkter för odling i akvarium.

VAL AV FÖRÄLDRAR

De fiskar som ska odlas bör inte vara för unga. En bra riktlinje är att honor gärna får vara minst tre år och hanar minst två. Det går att få dem till lek tidigare, men ynglen sägs bli svagare. De ska nog hur som helst alltid vara äldre än ett år.

LEKSTÄMNING

Guldfisk är egentligen en fisk som lever med årstider i naturen, även om den inte har det extremt kallt på vintern. En tid med kallare vatten och sedan en successiv ökning av temperaturen stimulerar lekviljan. I akvarium inomhus finns en del trick för att få fiskarna i lekstämning:

  • Separera hanar och honor några veckor.
  • Mata ofta och lite, utan att överutfodra, vattnet ska hållas rent. Ge gärna proteinrik föda som mygglarver eller lövmask.
  • Se till att temperaturen går lite upp och ner. Några vattenbyten till svalare vatten (18 grader) blir ingen riktig vinter, men brukar räcka bra för att få igång vårkänslorna (20-24 grader).

ODLINGSAKVARIET

Odlingsakvariet kan, beroende på sort och storlek på fiskarna, vara på 70-200 liter. En blank botten utan sand är att föredra så att inga romkorn faller ner i sanden. Det blir också mycket enklare att hålla helt rent.

Akvariet inreds med lekmoppar av syntetgarn, finbladiga växter eller plastväxter. Plastväxter av marktäckande modell fungerar bra, då de gömmer romkorn som faller till botten. När fiskarna lekt klart kan ”plastmattorna” lyftas upp lite i vattnet så att de syresätts bättre.

Ett väl fungerande filter, luft- eller vattendrivet är bra, men det räcker också att inledningsvis bara lufta akvariet med en ”syresten”.

Vattnet i akvariet ska vara helt rent.

LEK

Släpp ihop lämpligen en eller två honor, med två till fyra hanar, av de tidigare separerade fiskarna. Mata normalt, men slamsug upp allt skräp. Inom ett par dagar bör leken starta, ofta på morgonen. Om inte testa att byta 50% av vattnet till lite svalare, som sedan får blir varmt (20-24 grader) igen.

Hanarna driver/jagar honorna mot växterna/lekmoppen där rommen släpps och befruktas. Beroende på en honas storlek och form avger hon mellan 200 och 5000 ägg. Fiskar som inte deltar i leken kan håvas bort. När fiskarna lekt klart håvas föräldrarna bort innan de äter upp alla ägg. Leken kan smutsa ner vattnet ganska ordentligt så det kan vara bra att göra ett större vattenbyte nu, när äggen kläcks blir det svårt…Se till att vattnet luftas bra, så att äggen får syre och vattenytan hålls ren.

KLÄCKNING 

slöjstjärtägg
Några dagar gamla ägg. Nu syns ryggrad och ögon.
Bild: Amanda Fjordell

Efter ungefär fem-sex dagar kläcks äggen och fem millimeter stora yngel simmar mot ytan/ljuset för att fylla simblåsan med luft. Viktigt att vattenytan inte täcks av någon oljeaktig hinna här… Efter det hänger ynglen på glas och växter eller ligger på den förhoppningsvis rena bottnen. De har gulesäcken full med näring och behöver ingen mat de första dagarna. Lekmoppar och liknande kan nu försiktigt tas bort. Antalet yngel kan vara mycket stort och häri ligger svårigheten med odling av slöjstjärtar och guldfisk! En kull på 1000 yngel tar sin plats. Om det inte finns ett filter i akvariet kan det vara bra att lägga i ett nu. Det bör vara igång sedan tidigare, så att biologin fungerar och insuget ska vara yngelsäkert.

UPPFÖDNING

slöjstjärtsyngel
Två veckor gammalt slöjstjärtsyngel med magen full av mat. Bild: Amanda Fjordell

När ynglen efter några dagar börjar simma runt och söka efter mat kan de utfodras med så mycket skalad eller kläckt artemia det går. Gör rent filter och slamsug regelbundet. När de blir större kan de även utfodras med micromask, smulat flingfoder och räkmix. Om vattnet är rent och ynglen utfodras optimalt växer de snabbt, en centimeter per månad är möjligt.

SELEKTION

slöjstjärtsyngel ovanifrån
Slöjstjärtsyngel ovanifrån. Redan nu går det att se om stjärtfenan är dubbel.

Om man inte har obegränsat med plats bör ynglen börja gallras så snart som möjligt. Och även med plats bör selektion göras, alla fiskar blir inte bra. Även en renodlad stam med slöjstjärtar ger till exempel inte 100% dubbelfenade yngel och långt ifrån resten är symmetriskt skapta. Det finns en tendens att en eller flera egenskaper så att säga går tillbaks till vildformen.

Slöjstjärtyngling
Slöjstjärtyngling som ännu inte färgat ut.
Bild Amande Fjordell

Att gallra yngel kan vara tufft och tidskrävande. Ett bra sätt att göra det på är att gallra från ”det bra hållet”. Istället för att gallra bort de sämsta, bestäm ett mål, låt säga ”De 500 med mest lovande stjärtfena”. Det är betydligt roligare att leta efter den vackraste fisken, håva upp den och lägga den till den utvalda skaran än tvärs om. Sorter med dubbel stjärtfena kan börja sorteras ganska tidigt, lättast är att observera dem uppifrån, för att avgöra vilka som ser rätt ut. När målet är nått kan övertaliga fiskar ges som levande foder till stora fiskar. Vid nästa gallring sätts ett nytt mål, till exempel ”De 200 först utfärgade”.

Liten och söt blir snart stor och bullrig. Gul calico guldfisk på 13 cm. Var ett romkorn för fem månader sedan... Bild: Jonas Axman
Liten och söt blir snart stor och bullrig. Gul calico guldfisk på 13 cm. Var ett romkorn för fem månader sedan…
Bild: Jonas Axman

Att gallra fisk kan låta grymt men är inte särskilt konstigt. I naturen lyckas i genomsnitt ett yngel överleva efter en honas alla kullar genom hela livet… Och lyckas din odling bra så tar faktiskt 50 slöjstjärtar på fem centimeter en hel del plats!