Fjällformer

Guldfisken har begåvats med ett antal olika mutationer som påverkar fjällens genomskinlighet eller form.

CALICO (NACREOUS)

calico ranchu
Klassiskt calicofärgad ranchuyngling. Lägg märke till det blanka fjället mitt på kroppen, avsaknaden av ”iris” men också ett normalt gällock.
Bild: Amanda Fjordell.

En ganska vanlig färg-fjällkombination, hos vanlig guldfisk kallas ”färgen” shubunkin. Alla guldfiskfjäll är genomskinliga, men det finns normalt en metallisk yta av guanin i skinnet, precis under fjällen som gör att de ser metalliska ut. Hos calicor ser de flesta av fiskens fjäll ut att vara genomskinliga på grund av att guaninet saknas. Detta gör dessutom att underliggande färger blir synliga. Även gällock och ögonens ”iris” påverkas och kan bli genomskinliga. Genomskinliga gällock gör att man ser gälarna. Genomskinlig ”iris” gör att pupillen ser mycket stor ut.

Orange calico fantail
Orangesvart calico fantail. Så här kan det också råka bli!
Bild: Christoffer ”4ntr4x” Isaksson

Avsaknad av guanin på kroppen ger framförallt effekten att i huden djupt liggande svarta pigment upplevs som blå. I övrigt får calicofiskar fullständigt slumpartad utfärgning. Fläckar av orangerött, gult täcks av prickar eller blaffor av svart, huller om buller. Orange färg på blå bakgrund blir brunaktig. Genomskinliga områden utan färg blir rosa.

Vildfärgad slöjstjärt
Vildfärgad slöjstjärt, en av de färger som uppstår vid odling av calico.
Bild: Jonas Axman

När man odlar shubunkin föds 25% av ynglen vildfärgade, 50% blir shubunkin och 25% blir matta. De matta fiskarna är vanligen i stort sett ofärgade, vilket gör dem rosavita. Matta fiskar är svagare och känsligare än sina syskon. Om en matt fisk korsas med en vildfärgad blir 100% av ynglen calico. Matt x calico ger 50% matt och 50% calico.

Gul shubunkin
Gul shubunkin, resultatet av en korsning mellan gul guldfisk och shubunkin. Notera de svarta pigmentcellerna, djupt och ytligt i huden. De svarta pigmenten löper stor risk att försvinna med tiden.
Bild: Jonas Axman

Vid utkorsning med icke calicofärgade fiskar försvinner vanligen den ”blå” färgen. Att bibehålla det blå kräver selektion över många generationer.

Rödvita calico utan svart pigment kallas ibland för sakura (körsbärblomma).

PEARLSCALE

Pearlscale
Pearlscale
Bild: Anna-Maria Andersson

En mutation som gör att alla fjäll bucklar utåt på mitten. De är förmodligen också tjockare där. Ses ofta i kombination med calicofärg och säljs ofta som ”golfbollar”, men är en fristående mutation som lika gärna skulle kunna finnas på en vanlig orange guldfisk. Mutationen är recessiv, så vid utkorsning med fiskar som inte bär på anlaget försvinner det i första generationen.

HAMMERSCALE

hammerscale goldfish
Gul guldfisk med hammerscale.
Bild: Mikael Norberg

En mycket ovanligt mutation som ibland går att hitta i de gula Israelodlade guldfiskar som säljs i svenska zooaffärer. Fiskens alla fjäll är buckliga, till synes är de intryckta på mitten och i ytterkant, men utbucklade där emellan. Detta göra att ljuset reflekteras åt alla håll vilket ger ett extra glittrigt intryck. Mutationen är recessiv vilket gör att den försvinner vi utkorsning med fiskar som inte bär på anlaget. Hammerscale x hammerscale ger däremot alltid 100% hammerscale.

BLUEBELLY

bluebelly goldfish
Gul guldfisk med bluebelly.
Bild: Mikael Norberg

Bluebelly är en mycket ovanlig mutation som nån gång ibland kan hittas bland gula Israelodlade guldfiskar som säljs i svenska zooaffärer. Fisken saknar i varierande grad guanin i huden. Guaninet ger normalt metallglans åt de genomskinliga fjällen. Gällock och ”irisar” blir också genomskinliga i varierande grad. Genomskinligheten är dock till skillnad mot calico alltid symmetrisk, om ena gällocket är genomskinligt så är det andra det också. Dessutom är genomskinligheten skapligt jämt fördelad över kroppen, helt utan enstaka ”blanka fjäll” mitt i det matta. Genomskinligheten sträcker sig från fullständigt till i stort sett inte alls genomskinlig. De senare är såklart mycket svårt att skilja från en vanlig guldfisk. Anlaget är recessivt så vid utkorsning med fiskar som inte bär på anlaget försvinner det i första generationen. Bluebelly x bluebelly ger 100% bluebelly.

BATIKFJÄLL (BATIK SCALES)

batikscales slöjstjärt
Ung slöjstjärt med batikscales på del av kroppen.
Bild: Amanda Fjordell

Fiskens fjäll växer i alla möjliga riktningar utmed kroppen. Ofta är bara en del av fjällen påverkade. Mycket ovanlig.

SPEGELFJÄLL OCH LÄDER (MIRRORSCALE OCH LEATHER)

En fisk med spegelfjäll saknar fjäll på stora delar av kroppen men rygg- och sidolinjen täcks av mycket stora fjäll. En läderguldfisk saknar i stort sett fjäll helt och även fenorna är något förvrängda. Extremt ovanligt och förmodligen resultat av korsning med koi.