Om guldfisk.se

Hej

Jag skapade den här sidan för att slöjstjärtar och guldfiskar förmodligen är några av de mest underskattade, felciterade och missförstådda damm- och akvariefiskar som finns. Min strävan är att sprida saklig och korrekt information, för att öka intresset för dessa fiskar. Jag har också för avsikt att snabbt avstyra missöden av typen: ”Två slöjstjärtar, fyra kardinaltetror, en kampfisk och tre scalarer på 80 liter”.

Jag är själv mycket intresserad av genetik och avel av fisk över många generationer. Jag har tidigare odlat både guldfisk och slöjstjärtar samt gjort en del korsningsprojekt. Nu är min strävan att bygga upp en mindre akvaponikanläggning baserad på guldfisk. Wakin är lite av en favoritguldfisk.

Jag har fått god hjälp med inspiration och bilder till sidan av facebookgruppen Slöjdrumpspatrullen. Utan det gänget hade denna sida blivit tråkig och kort. Slöjdrumpspatrullen är en bra plats för frågor, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

/ Mikael Norberg